Povinné očkování

V České republice se v současnosti povinně očkuje proti devíti nemocem. (záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae B, žloutenka typu B, přenosná (virová) dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice.                                       

 1. Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Hemophilu influenzae B, dětské přenosné obrně a žloutence typu B  

(1. dávka nejdříve od 9. týdne věku)

HEXACIMA

 • schéma 2 + 1
 • první dávka ve zvolený den (nejdříve od 9. týdne věku)
 • druhá dávka nejméně dva měsíce po první dávce
 • třetí dávka nejméně 6 měsíců po druhé dávce, nejpozději však před dovršením 18. měsíce věku

INFANRIX HEXA (pro nedonošené děti narozené před ukončením 36. týdne těhotenství)

 • schéma 3 + 1
 • první dávka ve zvolený den (nejdříve od 9. týdne věku)
 • druhá a třetí dávka s odstupem minimálně 1 měsíc od předchozí dávky
 • čtvrtá dávka minimálně za 6 měsíců po třetí dávce

V dalším věku proběhne dvakrát přeočkování:

 • ve věku 5 – 6 let (obvykle během pětileté preventivní prohlídky) – přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli vakcínou ADACEL
 • ve věku 10 – 11 let přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně vakcínou BOOSTRIX POLIO

 

 1. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

           PRIORIX

 • 1.dávka mezi 13.-18. měs.
 • 2.dávka mezi 5.-6.rokem

​Více viz očkovací kalendář https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr 

Čtěte dále

Očkování, Služby

Nepovinné očkování

Jedná se o očkování , která nejsou součástí povinného očkovacího kalendáře, ale jejichž podání u dítěte je vhodné zvážit v závislosti na věku a na…
Očkování, Služby

Očkování – obecné informace

Očkujeme pouze zdravé děti! Kdy by se nemělo očkovat?  O tom rozhodne u každého dítěte lékař přísně individuálně. Překážky v očkování můžou být v zásadě dvojí:  PŘECHODNÉ…
Menu