Očkování – obecné informace

Očkujeme pouze zdravé děti!

Kdy by se nemělo očkovat? 

O tom rozhodne u každého dítěte lékař přísně individuálně. Překážky v očkování můžou být v zásadě dvojí: 

 • PŘECHODNÉ (vedou jen k oddálení očkování)
 • TRVALÉ (kdy nelze dítě očkovat vůbec, nebo jen konkrétně proti některé nemoci)

Děti , které ze zdravotních důvodů nemůžou být očkovány, jsou pak závislé právě na vysoké proočkovanosti ostatní populace.  

Přechodné překážky v očkování:

 • akutní nemoc, teplota (zvýšenou pozornost na aktuální zdravotní stav klademe zejména při očkování tzv. “živými“ vakcínami, co jsou např. spalničky )
 • dítě bylo v kontaktu s někým nemocným a je aktuálně v tzv. inkubační době (ta je zpravidla dle konkrétní nemoci 7-21 dnů) 
 • dítě je v rekonvalescenci po akutní nemoci (u jinak zdravých dětí se jedná většinou o 1-2 týdny) 
 • pokud má dítě aktuálně alergické projevy ( pylová alergie, kopřivka, zhoršení ekzému…)
 • pokud dítě užívá kortikosteroidy nebo léky na imunitu 
 • dítě má závažné dlouhodobé onemocnění ( nejčastěji onkologické, neurologické)
  – individuální (chrání očkovaného jedince)
  – kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi).

Trvalé překážky v očkování:

Trvalými překážkami v očkování jsou nejčastěji závažné reakce po předchozím očkování, či závažná chronická onemocnění ( většinou neurologická, nebo defekt imunity) 

Reakce po očkování
Jakoukoliv reakci má jen malá část (několik málo procent) očkovaných dětí. Reakce po očkování se dostaví za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být v den, či následující den po očkování (u neživých vakcín) nebo se reakce může dostavit za 7-10 dnů u živých vakcín. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování. Reakce může být místní nebo celková, obě pak můžou být očekávané nebo neočekávané (velice vzácné), přiměřené (fyziologické) nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce, nebo alergie). 

Nejčastější z místních rekcí (v místě vpichu) jsou: 

 • bolest
 • zarudnutí
 • otok 

Nejčastější celkové rekce

 • zvýšená teplota, nebo horečka 
 • únava, nebo neklid, podrážděnost
 • bolest svalů, kloubů 
 • bolest hlavy
 • trávicí potíže (nevolnost, zvracení, průjem) 

Většinou se reakce vyskytují izolovaně ( např. jen neklid, nebo otok, zarudnutí, nebo horečka) , v ojedinělých případech pak v různých kombinacích příznaků – např. horečka s nevolností a s lokální bolestí či zarudnutím v místě vpichu a pod.) 

Jak se chovat v souvislosti s očkováním ? 

 • 30 min. po každém očkování je třeba zůstat v čekárně!! 
 • dítě by po očkování mělo mít šetřící režim – nemělo být vystaveno větší fyzické a psychické námaze a to  individuálně dle typu očkování – po neživých vakcínách 2 dny nebo 2 týdny po živých vakcínách . t. zn. vynechat jak organizovanou tělesnou aktivitu – plavání, cvičení, či jiný sport, tak i individuální tělesnou námahu (lyžování, kolo, dlouhé túry a pod.) a vyhnout se kontaktu s nemocnými osobami.

Kdy kontaktovat lékaře po očkování? 

 • při horečce přes 39°C 
 • při nesnesitelném pláči trvajícím několik hodin 
 • při zarudnutí nebo otoku v místě vpichu dosahujícím 10 cm a více 
 • objeví-li se křeče, krátkodobé bezvědomí, či jiná závažnější reakce během 2-3hod. po očkování

Co by měl každý rodič vědět

Plošné očkování (tj. u všech dětí) se provádí již 50 let a ukázalo se, že je to nejlepší prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí mezi lidmi. U očkovacích látek se zjišťuje nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Všechna podezření, že očkování může i škodit, byla dosud vždy vyvrácena.

Očkování v lidském těle napodobuje situaci, jakoby došlo k nákaze nemocí. Očkovací látky obsahují totiž složku získanou z původce onemocnění (bakterie či viru), která se nazývá antigen. Ten pak povzbuzuje imunitní systém k tvorbě ochranné protilátky.

Očkování má dvě základní funkce:

 • individuální (chrání očkovaného jedince)
 • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi)
 • očkování proti řadě nemocí u nás vyplývá ze zákona
 • dítě, které není očkované (nebrání-li tomu jeho zdravotní stav), nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí či mateřské školy)!

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

V České republice se v současnosti povinně očkuje proti devíti nemocem. (záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae B, žloutenka typu B, přenosná (virová) dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice.                                       

 1. Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Hemophilu influenzae B, dětské přenosné obrně a žloutence typu B  

(1. dávka nejdříve od 9. týdne věku)

HEXACIMA

 • schéma 2 + 1
 • první dávka ve zvolený den (nejdříve od 9. týdne věku)
 • druhá dávka nejméně dva měsíce po první dávce
 • třetí dávka nejméně 6 měsíců po druhé dávce, nejpozději však před dovršením 18. měsíce věku

INFANRIX HEXA (pro nedonošené děti narozené před ukončením 36. týdne těhotenství)

 • schéma 3 + 1
 • první dávka ve zvolený den (nejdříve od 9. týdne věku)
 • druhá a třetí dávka s odstupem minimálně 1 měsíc od předchozí dávky
 • čtvrtá dávka minimálně za 6 měsíců po třetí dávce

V dalším věku proběhne dvakrát přeočkování:

 • ve věku 5 – 6 let (obvykle během pětileté preventivní prohlídky) – přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli vakcínou ADACEL
 • ve věku 10 – 11 let přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně vakcínou BOOSTRIX POLIO

 

 1. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

           PRIORIX

 • 1.dávka mezi 13.-18. měs.
 • 2.dávka mezi 5.-6.rokem

​Více viz očkovací kalendář https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr 

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

Jedná se o očkování , která nejsou součástí povinného očkovacího kalendáře, ale jejichž podání u dítěte je vhodné zvážit v závislosti na věku a na riziku infekce.

​Informace o možnostech očkování vám podáme přímo v ambulanci, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, případné dotazy rádi zodpovíme.

 

U nepovinného očkování vám po předchozí domluvě a zaplacení očkovací látky tuto objednáme přímo do ambulance. U objednání zároveň dostanete termín k aplikaci očkování. 

Očkování nepovinná, hrazena (částečně nebo zcela ) ze zdravotního pojištění:

 

 1. Očkování proti pneumokokům (1. dávka mezi 2.- 5. měsícem věku)

 PREVENAR 13  (cena cca 400,- Kč) 

SYNFLORIX  (bez doplatku) 

  • očkování proti 10 podtypům Streptococcus pneumoniae
  • možno očkovat od 9.týdne věku dítěte
  • www.synflorix.cz
  • příbalový leták     

 

 1. Očkování proti meningokokům – NOVĚ OD 1. 5. 2020 !

BEXSERO (bez doplatku)

 • proti meningokoku sk. B
 • očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud je 1.dávka podána před ukončením 6.měsíce věku 
 • schéma 2+1
 • 1. dávku lze podat od 2.měs.věku
 • 2. dávka za min. 2 měs. po první, přeočkování je mezi 12 a 15 měsíci věku s odstupem nejméně 6 měsíců mezi primární sérií a posilovací dávkou
 • www.meningokoky.cz
 • příbalový leták

NIMENRIX  (bez doplatku)

 • proti meningokokům sk.A,C,W,Y
 • očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud je provedeno 1 dávkou v 2.roce života (nejpozději do 24.měsíce věku
 • 1 dávka
 1. Očkování proti lidskému papillomaviru (1.dávka mezi 13. – 14.rokem věku)


GARDASIL (cena 100,- Kč) 

 • vakcína určená k prevenci rakoviny děložního čípku a bradavic zevního genitálu v příčinné souvislosti s lidským papillomavirem (typy 6, 11, 16 a 18)
 • možno očkovat dívky i chlapce od 9 let věku dítěte
 • vhodné preventivní podání před zahájením sexuálního života
 • hrazeno zdravotní pojišťovnou dívkám a chlapcům při zahájení aplikace mezi 13. až 14. rokem věku
 • www.gardasil.cz
 • příbalový leták

 

GARDASIL 9  (cena 1850,- Kč) 

 • vakcína určená k prevenci rakoviny děložního čípku a bradavic zevního genitálu v příčinné souvislosti s lidským papillomavirem  (typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
 • možno očkovat dívky i chlapce od 9 let věku dítěte, ženy i muže
 • www.gardasil9.cz
 • příbalový leták 

 

Čtěte dále

Očkování, Služby

Nepovinné očkování

Jedná se o očkování , která nejsou součástí povinného očkovacího kalendáře, ale jejichž podání u dítěte je vhodné zvážit v závislosti na věku a na…
Očkování, Služby

Povinné očkování

V České republice se v současnosti povinně očkuje proti devíti nemocem. (záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae B, žloutenka typu B, přenosná (virová) dětská…
Menu