Ochrana osobních údajů – GDPR

 

Dobrý den, vítejte na stránkách společnosti PediAHealth s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu. Pokud jste náš pacient, klient, odběratel emailů nebo jste “jen” návštěvníkem těchto stránek, svěřujete nám tím nejen svou pozornost, které si vážíme, ale také své osobní údaje. Právě proto se k Vám i k Vašim osobním údajům chováme bezpečně a s úctou. Přečtěte si proto, jak s nimi nakládáme a chráníme je, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Jestli Vám nebude cokoliv jasné, obraťte se na nás.

 Jak nás můžete kontaktovat?

Nejen o naše pacienty a klienty, ale i o návštěvníky našich webových stránek pečujeme s úctou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: ordinace@pediahealt.cz 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Organizace ohledně objednávky, poskytování služeb, plnění smlouvy

VAši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace ohledně objednávky, průběhu práce i posílání novinek. Také k poskytnutí přístupu k elektronickým produktům a službám.

Vedení účetnictví
Pokud si objednávávte naše služby, potřebujeme Vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování sdělení spojených s naší aktivitou. Pokud si objednáváte naše služby, vnímáme oprávněný zájem posílat Vám newslettery s informativními emaily o změnách, akcích a zajímavostech. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od Vámi zanechaného kontaktu. Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem”odhlásit se” v patičce každého našeho e-mailu.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup mí spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Onebit.cz
  – hosting webu

  ONEsolution s.r.o.
  Pražákova 1008/69, Štýřice
  639 00 Brno
  Česká republika

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Fakturace a účetnictví

 •  

Je velmi pravděpodobné, že do budoucna budeme využívat další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeve Vám ale, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Pokud navštítíve náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sám/sama poskytnout. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Koho využívám pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli mé vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ordinace@pediahealth.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vašim dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady a karty klientů po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s informacemi a novinkami i službami Vám zasíláme jste-li náš pacient nebo klient na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 29.11.2020.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://pediahealth.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

Děkujeme za Vaši spolupráci, přízeň a důvěru!

Menu