O ambulanci

PediAHealth s.r.o. poskytuje léčebnou a preventivní péči dětem od narození do 19 let věku.

Praktickou lékařkou pro děti a dorost je MUDr. Adela Holeszová, která od ledna 2021 převzala do péče pacienty MUDr. Aleny Wienerové.

Náš tým

MUDr. Adela Holeszová

lékařka

MUDr. Adela Holeszová
lékařka v ambulanci Třinec a Hnojník

2017–2020: Malé zdraví a.s., ambulance Ostrava centrum, vedoucí lékař ambulance
2010–2017: Dětské odd. Nsp Havířov p.o., zástupce primáře
1998–2010: Dětské odd. NsP Karviná-Ráj p.o., sekundární lékař
2010: Specializovaná způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
2008: Specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství
2003: Atestace I. stupně z pediatrie
1992–1998:
Lekářská fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Renáta Morcinková

sestra

Renáta Morcinková
sestra v ambulanci Třinec

2013–2020: Dermatovenerologická ambulance MUDr. Danuta Petrášová, Český Těšín
2005: Registrovaná jako všeobecná sestra
1998–2013 ( 2000–2001 a 2007–2008 staniční sestra): NsP Karviná-Ráj, dětská JIP
1997–1998: NsP Praha Motole, ARK pro děti
1992–1997: Dětská JIP
1992–1993: PSS IDVPZ Brno, obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče pro dětské sestry
1989–1992: NsP Karviná-Ráj sestra u lůžka
1985–1989: SZŠ Ostrava Vítkovice, obor dětská sestra, zakončené maturitní zkouškou

Lenka Šotkovská

sestra

Lenka Šotkovská
sestra v ambulanci Hnojník

2019 – 2022: Alergomed s.r.o., ambulance Havířov
2018: Pediatrie Slezsko, ambulance PLDD
2015 – 2017: MUDr. Pavla Mahdalová, ambulance PLDD, Poliklinika Jablunkov
2015: Kurz Laktační poradenství Praha – ukončeno certifikátem, vykonávání činnosti
laktační poradkyně
2009 – 2010:FNO Klinika dětského lékařství, kojenecké oddělení
2006 – 2008: Canadian Medical Care Praha (pediatrie MUDr. Barbara Taušová, současně spolupráce s dermatologickou ambulancí MUDr. Stanislava Polášková), školení a kurz OAE v ÚPMD Praha – Podolí, ukončeno certifikátem
2002 – 2005: FNO, Klinika dětského lékařství, kojenecké oddělení, dětská JIP,
hematologické odd.
1999 – 2002: SZŠ a VZŠ Ostrava, obor Diplomovaná dětská sestra, ukončeno
absolutoriem

Smluvní pojišťovny

Menu